UI设计的价值是什么?

每个人对美都有不同的理解,那么既然这样如何有统一的规范去评价一项UI真正的价值?日常工作中,在网站建设中究竟UI设计能给不同的项目带来什么价值?甚至能给我们生活带来什么价值?

今天的小编和大家分享一下UI设计在项目里所带来的价值。

1.商业价值

怎么把这个提高这个产品的综合价值,不说UI占了多少,起码有一定参与。

产品本身具备的潜力,能不能挖掘产品卖点,提升产品卖相可能都应该被得到考虑。

2.人机交互

同类型的产品,有的好用,有的用起来生涩难以操作,你想找到的东西找半天找不到,来来去去跳转麻烦,重要的信息被折叠,次要的信息一大堆,满屏广告,相信这样的产品大家都不会喜欢。

而有的产品从设计一开始就分析用户习惯、心理等各方面,能抓住用户的需求点,不断迭代更新,寻求最优解决方案。

做UI一直在强调一个词就是用户体验,那么这个到底是什么东西,你可以先不用管一些专业的东西,如果某个产品让你觉得很枯燥或者难操作那么起码就有用户体验差的倾向了。UI设计所强调的就是用户的完美体验。

3.视觉设计

初学UI者很多把大部分精力都放在视觉设计上,的确视觉设计是硬性条件,比较直接,UI的产出物往往就是通过视觉表现,也好也不好,好在UI设计的确需要这样的视觉产出。不好之处在于过于强调视觉忽略了对其他的认识。

其实做UI设计不能单单的理解为作图和美工,更主要的是解决问题,解决用户问题提升用户体验,这才是UI所体现的真正的价值。

发表评论

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address