WordPress网站被黑的解决方案

在我们的日常WordPress主题售后工作中,经常会有用户反馈网站出现问题,例如:阿里云提示后门木马文件;打开后跳转到其他地址;页面出现乱码;被添加了其他内容等,根据我们的经验,这种一般都是网站被黑导致的。

如何确认网站是否被黑

根据以往经验,可以通过以下方式来判断:

 1. 如果是阿里云提示有后门木马文件,那基本上是可以确认的;
 2. 网站被恶意跳转到其他地址,尤其是一会跳转一会不跳转,或者从百度进来跳转,正常进来有不跳转,那也极有可能;
 3. 网站被搜索引擎收录了非自己添加的异常内容,也有可能被黑;
 4. 如果是其他异常情况,建议可以进入网站目录,看下是否有其他新增的异常文件(非wp系统文件,也非自己上传,具体可以自己下载原版wordpress解压看下里面的文件列表对比);
 5. 如果您对PHP有一定的了解,那么可以对网站文件根据时间排序,看下近期修改的PHP文件,随机打开一些看下里面是否有被混淆加密的代码或者其他异常代码。

被黑解决办法

目前常见的后门恶意代码不会仅出现在一个文件,而是会感染很多文件,并且生成很多新的恶意后门文件,他们可能放在任何一个目录,所以人工检查成本很高,并且还会有遗漏,我们一般建议直接对网站重装,再恢复备份,操作如下:

 1. 首先备份网站根目录所有文件,如果对wordpress操作熟悉并且确认没有其他需要备份的文件也可以仅备份上传的附件目录(正常应该是wp-content/uploads目录);
 2. 删除网站所有文件;
 3. 从官网下载最新版wordpress,重新上传到网站根目录;
 4. 找到之前的备份数据,单独将备份数据里面的上传附件目录恢复到网站目录(正常应该是wp-content/uploads目录,建议再随机检查下目录里面是否有PHP后缀的文件,如果有的话可能连附件目录都有后门文件,需要删除这些PHP文件);
 5. 访问网站地址,会进入安装页面,按提示配置好数据库信息后会提示已经安装过了,然后使用网站帐号密码登录后台;
 6. 再依次从主题/插件官网渠道安装之前使用的主题和插件

日常预防措施

 1. 管理员账号密码尽量设置复杂一点,用户名不建议使用默认的admin;
 2. wordpress、主题、插件建议保持更新到最新版,较低版本可能存在安全漏洞;
 3. 从正规官网渠道下载安装wordpress、主题、插件,尤其不建议使用破解盗版资源;
 4. 定期备份网站文件和数据库,以便出现问题及时恢复;
 5. 可以安装一些安全防护类插件;

发表评论

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address